Archive for May 2018

برای ابدیت زندگی کنید – واعظ پل واشر

  ما خوانده نشدیم که امپراطوری بسازیم ‍ما خوانده نشدیم که مورد قبول قرار گیریم! ما خوانده شده ایم تا خداوند را جلال بدهیم از لحظه لحظه زندگی تان استفاده کنید تا وقتی توان دارید موعظه کنید! این توشه ای ست برای زندگی در ابدیت با عیسی مسیح واعظ پل واشر   واعظ پل واشر…

Read More

بازگشت ثانویه مسیح «پاروسیا» – دکتر آر. سی. اسپرول

  کلیسا در همه اعصار، شادمانه چشم به آینده دوخته تا بازگشت موعود مسیح را ببیند. او در نخستین ظهور خود، رهایی ما را تامین کرد، بنابراین ظهور ثانویه او برای کلیسا، امید مبارکِ برقراریِ کامل ملکوت اوست. واژه پاروسیا که (بیست و چهار بار) در عهد جدید برای اشاره به بازگشت مسیح مورد استفاده…

Read More

دکتر ان. تی. رایت درباره چالشهای پیش روی کلیسا و کاربرد مفاهیمی تازه چون همجنسگرایی و ازدواج همجنسگرا ها در دنیای مدرن می گوید. ترجمه: س. ر مدیر تولید: مانی محمدی کاری از خدمت «چهره به چهره»   ان تی رایت – ازدواج همجنسگرایان و چالش پیش روی کلیسا from خدمت چهره به چهره on…

Read More

شرح کوتاه تواریخ در عهد عتیق

  عهدعتیق با شرح خلقت جهان آغاز میگردد و حدود چهارصد سال پیش از تولد عیسی مسیح پایان می یابد. روند تاریخ در عهد عتیق به این شرح پیش میرود: • خلقت جهان • سقوط انسان • طوفان در کرۀ زمین که ناشی از داوری بود • ابراهیم، اسحاق، یعقوب (اسراییل) – نیاکان قوم برگزیده…

Read More

شبان آر. سی. اسپرول – فاصله انسان از گناه در قدوسیت و جلال خداوند

    شبان آر. سی. اسپرول «فاصله انسان از گناه در قدوسیت و جلال خداوند» فاصله عظیمی که میان انسان و خدا به وجود آمد حاصل گناهی بود که در قدوسیت خداوند هیچ راهی نداشت. آیا راهی برای برداشتن این فاصله وجود دارد؟ پاسخ بلی است! شبان آر. سی. اسپرول دراینباره صحبت می کند ترجمه…

Read More

شما میتوانید به پورنوگرافی “نه” بگویید – جان پایپر

– ایمان به مسیح، “اعتیاد سکس خارج از ازدواج” را شکست می‌‌دهد – روحِ خدا ما را کنترل می‌کند – زیبایی مسیح بهتر است هر احساس جنسی‌ ای، شهوت نیست. خداوند غریزه جنسی‌ را آفرید. جایگاه خوب خود را دارد و در واقع می تواند، در معبد ازدواج، نوعی پرستش به حساب آید. ولی‌ شهوت،…

Read More

پنطیکاست و تاثیر آن بر کلیسا

  پنطیکاست و تاثیر آن بر کلیسا بعد از پنطیکاست بود که کلیسا حقیقی تشکیل شد و شروع به خدمت کردن نمود. تاثیر این واقعه عظیم بر ایمانداران تا ابد در خدمت و بشارت کلام خدا نمود پیدا کرده است. با این حال ما بررسی تاثیرات دیگر اپنطیکاست پرداخته ایم به همراه شبان وحید محمدی…

Read More

شبانان بدون اقتدار، اعضای مریض | شماس مانی محمدی

 یکی از معظلاتی که امروز کلیسای ایران را به خود مشغول کرده روند آهسته ی عدم پذیرش اقتدار شبان و خادمین در کلیساهای محلی می باشد. بدین منظور که اعضایی که اعتقادنامه کلیسایی و قوانین داخلی کلیسای محلی خود را رسما پذیرفته و عضو رسمی آن نیز می باشد پس از مدتی به دلایل…

Read More

برگزیدگی خداوند، رازآلود اما امیدبخش

تقدیر الهی خداوند (پیش برگزیدگی) تعلیمی ست رازآلود و در عین حال امیدبخش. رازآلود از آن جهت که ما نمی دانیم چرا و چگونه و بر اساس کدام معیار خداوند انسانها را از پیش از بنیاد عالم برای خود برگزید و امیدبخش اینکه می دانیم خداوند ما را تا ابدالآباد با خود همراه خواهد داشت!…

Read More