نکته های مهم در رابطه با عضویت در کلیسا

از کتاب جلوه های شکوهمند خداوند

نوشته دکتر مارک دوور

نکته های مهم در رابطه با عضویت در کلیسا

تعمید گرفتن

چگونه در دنیایی مانند امروزه، دور ازخداوند، می توانیم کسانی را مشخص کنیم که عضو کلیسای خاصی هستند یا نه؟

اول، برای عضو کلیسا بودن، شما باید حتما تعمید گرفته باشید و پذیرفته باشید که گناه کار هستید و به پیام نجات ایمان آورده اید و ایمان دارید که تنها او می تواند شما را نجات دهد. در متی ٢٨، عیسی فرمان می دهد که شاگردانش تعمید بگیرند و در طول کتاب اعمال رسولان آشکارا می بینیم که شاگردان مسیح این موضوع را خوب متوجه شدندو از آن اطاعت کردند. ما ایمان داریم که تعمید گرفتن تنها برای کسانی است که اعتراف ایمان به عیسی مسیح کرده اند. به همین جهت ما باور داریم که تعمید دادن نوزادان آموزش نادرستی است .

چهار نکته در این باره:

  • هیچ کس مخالف تعمید گرفتن کسی که ایمان دارد نیست، مگر تعمید نوزادان
  • در هیچ جای عهد جدید تعمید نوزادان دیده نمی شود
  • در هیچ جای عهد جدید رابطه ایی بین ختنه جسمی و تعمید گرفتن با آب دیده نمی شود.

ولی در کولسیان ٢ می خوانیم که ختنه روحانی و تعمید گرفتن در آب رابطه مستقیم دارند! بنابراین عقیده، تنها کسانی که دوباره به دنیا آمده اند باید تعمید بگیرند.

  •  اگر از نظر تاریخی به این موضوع بنگریم می بینیم که تعمید نوزادان در عهد جدید دیده نمی شود.

همچنین در «دیداکه»، کتابچه مسیحی برای ستایش خدا به زبان لاتین که در صده دوم نوشته شده هم دیده نمی شود. کلیسای کاتولیک اشتباها این عقیده را دارد که تعمید گرفتن تاثیر بر دوباره زنده شدن و نجات دارد. در رومیان ۴، پولس در نامه خود می نویسد که کسی که تعمید گرفته، زندگی تازه ایی را تجربه خواهد کرد، ایشان کسانی هستند که قلبشان «ختنه» شده (کولسیان ٢).

در نتیجه،

تعمید گرفتن برای عضو شدن ضروری می باشد چون تعمید گرفتن یکی از دستورات مسیح است

و نمی شود عضو کلیسا باشید و اینگونه از دستور مسیح پیروی نکنید .

«این را باید خوب بفهمیم: عضویت در کلیسا، شهادتی بر نجات شخص می باشد.»

 

در کلیسایمان، ما همیشه تلاش می کنیم که توجه داشته باشیم بر کسانی که از خدا و کلیسا دور شده اند تا بتوانیم به ایشان کمک کنیم دوباره باز گردند. آموزش های مسیح در متی ١٨ تا آموزش ها پولس در اول قرنتیان ۵، غلاطیان ۶ آشکارا دیده می شود که یکی از وظایف کلیسا مرز گذاری است! هنگامیکه گروهی که خود را مسیحی می دانند اعمالی انجام می دهند که دیگر مسیحیان و کلیسا با موافق نیستند، کلسیا می باید مرز بین ایشان و دیگر افراد کلسیا بگذارد و همیشه کلیسا را طبق دستورات مسیح و انجیل پاک نگه دارد. مهر و محبت باید بین اعضای کلیسا آشکارا باشد. در یوحنا ١٣ عیسی به شاگردانش گفت: «پس حال، دستوری تازه به شما می دهم: یکدیگر را دوست بدارید همانگونه که من شما را دوست دارم. محبت شما به یکدیگر، به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من می باشید.» (یوحنا ۳۵:۱۳).

اگر کسی خود را مسیحی می داند و هیچ رابطه صمیمی با دیگر مسیحیان ندارد، می باید با دقت اول یوحنا ۲۰:۴ را بخواند: «اگر کسی ادعا می کند که خدا را دوست دارد، اما از همنوع خود متنفر است، دروغ می گوید; چون اگر کسی نتواند همنوعی را که می بیند دوست داشته باشد، چگونه می تواند خدایی را که ندیده است دوست داشته باشد؟» ما ناخود آگاه تمایل داریم که به خود و کارهای خوبمان ببالیم. بخشیدن و دریافت کردنِ محبت مسیحی بخش مهمی از عضویت در کلسیا می باشد که انجیل به ما می آموزد که ما ابراز مهرمان در همه جهتمی باید باشد.

از عشریه (ده یک)، کمک مالی به کلیسا تا خوش برخوردی با کسانی که نمی شناسیم. ما از اعضای کلیسا می خواهیم که پیمانی را امضا کنند که در آن نوشته شده که کلیسای ما دقیقا به چه ایمان دارد. با امضا کردن، نشان می دهند که موافق با این پیمان هستند. ما از اعضای کلیسا انتظار داریم که برای کلیسا دعا کنند.

در جریان و شرکت کننده در برنامه های مختلف کلیسا باشند. تعمید گرفتن، شام آخر، شرکت در کلیسا، شاگردی و مهر در قلب کلیسا می باید باشد. پس دوست مسیحی عزیز، فقط در کلیسا ِیکشنبه ها شرکت نکنید (هر چند باید در کلیسا شرکت کرد)، بلکه باید به کلیسا بپیوندید! دست به دست دیگر مسیحیان بدهید. به دنبال کلیسایی بگردید که می توانید به آن بپیوندید، این کار را انجام بدهید تا بی ایمانان این حرکت را دیده و پیام خوب مسیح را بشنوند، تا مسیحیان ضعیف توجه ببینند، تا مسیحیان پُراز ایمان، قوت خود را در راه های مختلف برای نام عیسی بدهند، تا به رهبران کلیسا کمک شود تشویق شوند، تا نام و شکوه خداوند و پسرش جلال پیدا کنند

Leave a Comment