Posts by FacetoFace

طلب ریزش آتش از آسمان در پرستش

    چرا بعضی از برادران و خواهران عزیز ما در جماعات،کلیساها و تلوزیون های مسیحی طلب ریزش آتش از آسمان می کنند؟ هدف از طرح سوال: ژرف تر شدن در شناخت خداوند و یافتن پاسخی کتاب مقدسی. هیچ مسیحی راستینی مخالف پرستش و دعا و غرق شدن در این لحظات ناب و به غایت…

Read More

خود ارضایی، روزمرگی یا گناه؟ دیدگاه کتاب مقدس درباره این معظل در میان مسیحیان

خود ارضایی، روزمرگی یا گناه؟ گپی ساده و دوستانه در مورد خط های قرمزی که کلیسا کمتر به آن می پردازد! معمولا یک سری مسائلی وجود دارد که حتی بیشتر کلیساها در جماعت ایمانداران از به میان کشیدنشان اجتناب می کنند و بسیار محتاط و شکاکن یکی از این مشکلات خود ارضایی در میان ایمانداران است.از…

Read More

آیا کودکان و دیگر افرادی که قادر نیستند ایمان به مسیح را اعتراف کنند، اتوماتیک وار، به بهشت می روند؟

آیا کودکان و دیگر افرادی که قادر نیستند ایمان به مسیح را اعتراف کنند، اتوماتیک وار، به بهشت می روند؟ دوم سموئیل  ۱۲: ۲۳، لوقا ۱۰ : ۱۶، یوحنا ۱۲ : ۴۸ (دکتر جان مک آرتور موسس خدمت فیض به سوی تو )   مردم اغلب درباره زندگیِ ابدیِ متولد نشده ها، نوزادان و آنهایی…

Read More

نکته های مهم در رابطه با عضویت در کلیسا

از کتاب جلوه های شکوهمند خداوند نوشته دکتر مارک دوور نکته های مهم در رابطه با عضویت در کلیسا تعمید گرفتن چگونه در دنیایی مانند امروزه، دور ازخداوند، می توانیم کسانی را مشخص کنیم که عضو کلیسای خاصی هستند یا نه؟ اول، برای عضو کلیسا بودن، شما باید حتما تعمید گرفته باشید و پذیرفته باشید…

Read More

آیا عیسی مسیح می‌ توانست گناه بکند؟ ـ آر. سی. اسپرول

      بهترین متخصصین الهیات در گذشته و حال، بر سر این پرسش که آیا عیسی مسیح می‌ توانست گناه کرده باشد با هم اختلاف داشته اند. من معتقدم از آنجا که عیسی مسیح یک انسان کامل بود، برای او امکان داشت که گناه کند. بدیهی ست که طبیعت الهی نمی‌ تواند گناه کند؛ اما…

Read More

افسسیان ۱۱:۴ در باب رسولان و انبیا و شبانان در کلیسا

        تفسیری با ارجاع کتاب مقدسی از (افسسیان ۱۱:۴) «و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلّم،»   مسیح به نشانۀ تحقق کامل ارادۀ پدرش از این اقتدار و حاکمیت برخوردار است تا…

Read More

مسیر مرگ – دکتر آر. سی. اسپرول

مسیر مرگ / آر. سی. اسپرول این عادت من هست، هفته ای یکبار،قطعه ای جواب مختصر،به پرسش خواننده ای می نویسم. همچنین هر هفته، ٰیک قطعه، در زمینه مورد نظرم، می نویسم. حقیقت این است، حتی، تکه های پاسخ پرسش ها، به چیزی که موضوع مورد نظر من هست ، گرایش دارد. این قطعه ها، در…

Read More

تاریخ اصلاحات در کلیسا

تاریخ مختصر رفرماسیون نوشته زیر، تاریخ مختصر رفرماسیون در مرحله نخستین آن در قالب یک سال‌شمار است. اصل آلمانی آن در روزنامه سوئیسی «نویه‌تسورشر» چاپ شده است. سال ۱۵۱۶: انتشار نسخه‌ی کتاب مقدس اراسموس روتردامی اراسموس روتردامی  (Desiderius Erasmus)، دانشمند انسان‌باور قرن پانزدهم، در شهر بازل سوئیس نخستین نسخه‌ی انتقادی عهد جدید، انجیل، را به…

Read More

۱۲ خصوصیت یک کلیسای سالم

خصوصیات زیر مفهوم «کلیسا»را خلاصه می‌کنند و به عنوان ابزاری فراهم شده تا ما را در توصیف و پیشروی به سوی کلیساهای سالم کمک نمایند.   ۱) بشارت کتاب مقدسی: مردم به کلیسا می آیند چون پیغام کامل انجیل را شنیده اند و با توبه و ایمان به آن پاسخ داده اند.سپس، با سبک زندگی بشارت،…

Read More