اصلاحات

تاریخ اصلاحات در کلیسا

تاریخ مختصر رفرماسیون نوشته زیر، تاریخ مختصر رفرماسیون در مرحله نخستین آن در قالب یک سال‌شمار است. اصل آلمانی آن در روزنامه سوئیسی «نویه‌تسورشر» چاپ شده است. سال ۱۵۱۶: انتشار نسخه‌ی کتاب مقدس اراسموس روتردامی اراسموس روتردامی  (Desiderius Erasmus)، دانشمند انسان‌باور قرن پانزدهم، در شهر بازل سوئیس نخستین نسخه‌ی انتقادی عهد جدید، انجیل، را به…

Read More

شرحی مختصر بر زندگی پدران اصلاحاتِ کلیسا «جان کالوین»

      جان کالوین یکی از برجسته ترین الهیدانان دوران اصلاحات می باشد که جرقه جنبشی رادر میان کلیساهای اروپا، آمریکا و گوشه و کنار دنیا به وجود آورد که تا به امروز در رشد و بنای بسیاری از ایمانداران تاثیرگذار بوده است. کالوین در سال ۱۵۰۹ در نویون فرانسه به دنیا آمد. او…

Read More