ایمان

آیا کودکان و دیگر افرادی که قادر نیستند ایمان به مسیح را اعتراف کنند، اتوماتیک وار، به بهشت می روند؟

آیا کودکان و دیگر افرادی که قادر نیستند ایمان به مسیح را اعتراف کنند، اتوماتیک وار، به بهشت می روند؟ دوم سموئیل  ۱۲: ۲۳، لوقا ۱۰ : ۱۶، یوحنا ۱۲ : ۴۸ (دکتر جان مک آرتور موسس خدمت فیض به سوی تو )   مردم اغلب درباره زندگیِ ابدیِ متولد نشده ها، نوزادان و آنهایی…

Read More

شناخت شاخه های پروتستانت

برخلاف کلیسای کاتولیک روم که در آن تفسیر کتاب مقدس از سوی پاپ و اسقف های او انجام می شود، پروتستان ”تفسیر خصوصی“ کلام را به وسیلۀ خود شخص تشویق می نماید. نتیجه مستقیم این امر این بود گروههای فرقه ای ظاهر شدند که هر کدام به آموزه‌های متمایز باور داشتند. هر کدام از این…

Read More

تنها ایمان – از مجموعه پنج سولا

تنها ایمان نویسنده: پروفسور الهیات سیستماتیک جی.وی. فسکو ترجمه در خدمت «چهره به چهره» در سال ۱۶۴۷ گروهی از شبانان و الهیدانان اصلاح گر طی جلسه ای در وستمینیستر ابی در لندن یک سری اسنادی را کامل کردند که امروزه ما آنها را تحت عنوان استانداردهای وستمینیستر می شناسیم. این استانداردها شامل اعتراف ایمان و اصول دینی…

Read More