تعمید روح القدس

طلب ریزش آتش از آسمان در پرستش

    چرا بعضی از برادران و خواهران عزیز ما در جماعات،کلیساها و تلوزیون های مسیحی طلب ریزش آتش از آسمان می کنند؟ هدف از طرح سوال: ژرف تر شدن در شناخت خداوند و یافتن پاسخی کتاب مقدسی. هیچ مسیحی راستینی مخالف پرستش و دعا و غرق شدن در این لحظات ناب و به غایت…

Read More

نکته های مهم در رابطه با عضویت در کلیسا

از کتاب جلوه های شکوهمند خداوند نوشته دکتر مارک دوور نکته های مهم در رابطه با عضویت در کلیسا تعمید گرفتن چگونه در دنیایی مانند امروزه، دور ازخداوند، می توانیم کسانی را مشخص کنیم که عضو کلیسای خاصی هستند یا نه؟ اول، برای عضو کلیسا بودن، شما باید حتما تعمید گرفته باشید و پذیرفته باشید…

Read More

تعمید روح القدس

  این پرسشی است که در زمانه ما، دیر یا زود از کسی که مسیحی شده پرسیده خواهد شد. این پرسش مرتبا به وسیله مسیحیان کاریزمات که از تجربیات خود با روح القدس هیجان زده هستند مطرح می شود. ایده ای که روزی عمدتا به ایجاد کلیساهای پنطیکاستی انجامید، اینک برای جمع وسیعی از ایمانداران،…

Read More