رسالت

در باب نبوت درباره ایران، رسالت و نبی بودن – شماس مانی محمدی

– چه شروطی کتاب مقدس برای انتخاب رسولان گذاشته است – رسولان عیسی مسیح دارای چه ویژگی هایی بودند – آیا امروز ما در کلیسا رسول و انبیا داریم؟ – دلیل نبوتهای گوناگونی که درباره ایران می شود چه می باشد؟   شماس مانی محمدی کاری از خدمت «چهره به چهره»

Read More