عهد عتیق

شرح کوتاه تواریخ در عهد عتیق

  عهدعتیق با شرح خلقت جهان آغاز میگردد و حدود چهارصد سال پیش از تولد عیسی مسیح پایان می یابد. روند تاریخ در عهد عتیق به این شرح پیش میرود: • خلقت جهان • سقوط انسان • طوفان در کرۀ زمین که ناشی از داوری بود • ابراهیم، اسحاق، یعقوب (اسراییل) – نیاکان قوم برگزیده…

Read More