فیض

برگزیدگی خداوند، رازآلود اما امیدبخش

تقدیر الهی خداوند (پیش برگزیدگی) تعلیمی ست رازآلود و در عین حال امیدبخش. رازآلود از آن جهت که ما نمی دانیم چرا و چگونه و بر اساس کدام معیار خداوند انسانها را از پیش از بنیاد عالم برای خود برگزید و امیدبخش اینکه می دانیم خداوند ما را تا ابدالآباد با خود همراه خواهد داشت!…

Read More

نجات تنها به واسطه فیض – از مجموعه یگانه های اصلاحات

  دکترگای واترز «فیض عجیب! چه دلنشین است که بیچاره ای مثل مرا نجات داد!» «فیض حیرت آور خداوند محبوب ما٬ فیضی که از گناه و تقصیر ما فراتر است.» «فیض عجیب عیسی٬ بالاتر از تمام گناهان من است؛ چطور زبان من می تواند آن را توصیف کند؟ ستایش را از کجا باید آغاز کند؟»…

Read More