پل واشر

برای ابدیت زندگی کنید – واعظ پل واشر

  ما خوانده نشدیم که امپراطوری بسازیم ‍ما خوانده نشدیم که مورد قبول قرار گیریم! ما خوانده شده ایم تا خداوند را جلال بدهیم از لحظه لحظه زندگی تان استفاده کنید تا وقتی توان دارید موعظه کنید! این توشه ای ست برای زندگی در ابدیت با عیسی مسیح واعظ پل واشر   واعظ پل واشر…

Read More