کتاب مقدس

نکته های مهم در رابطه با عضویت در کلیسا

از کتاب جلوه های شکوهمند خداوند نوشته دکتر مارک دوور نکته های مهم در رابطه با عضویت در کلیسا تعمید گرفتن چگونه در دنیایی مانند امروزه، دور ازخداوند، می توانیم کسانی را مشخص کنیم که عضو کلیسای خاصی هستند یا نه؟ اول، برای عضو کلیسا بودن، شما باید حتما تعمید گرفته باشید و پذیرفته باشید…

Read More

افسسیان ۱۱:۴ در باب رسولان و انبیا و شبانان در کلیسا

        تفسیری با ارجاع کتاب مقدسی از (افسسیان ۱۱:۴) «و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلّم،»   مسیح به نشانۀ تحقق کامل ارادۀ پدرش از این اقتدار و حاکمیت برخوردار است تا…

Read More

شرح کوتاه تواریخ در عهد عتیق

  عهدعتیق با شرح خلقت جهان آغاز میگردد و حدود چهارصد سال پیش از تولد عیسی مسیح پایان می یابد. روند تاریخ در عهد عتیق به این شرح پیش میرود: • خلقت جهان • سقوط انسان • طوفان در کرۀ زمین که ناشی از داوری بود • ابراهیم، اسحاق، یعقوب (اسراییل) – نیاکان قوم برگزیده…

Read More

تنها کتاب مقدس – از مجموعه یگانه های اصلاحات

نویسنده: پروفسور مایکل کروگر استاد عهد جدید و مسیحیت اولیه و الهیات اصلاح شده از کلیسای مشایخی در امریکا – کارولینای شمالی ما در دنیایی زندگی می کنیم که سرشار از ادعاهایی است که بر سر حقیقت رقابت می کنند. ما هر روزه با اعلاناتی که می گویند چه چیزی حقیقت است و چیز دیگری…

Read More

شباهتهای انجیلها – منابع موجود چه بوده؟

واقعیت این است که حتی با نگاهی سطحی به انجیل متی، مرقس و لوقا می توان به شباهت های قابل توجهی پی برد. برای نمونه، این آیات را با یکدیگر مقایسه کنید متی ۹ : ۲- ۸؛ مرقس ۲ : ۳- ۱۲؛ لوقا ۵ : ۱۸- ۲۶ . اما تفاوتهای مهم و قابل توجهی نیز…

Read More