عیسی مسیح

برای ابدیت زندگی کنید – واعظ پل واشر

  ما خوانده نشدیم که امپراطوری بسازیم ‍ما خوانده نشدیم که مورد قبول قرار گیریم! ما خوانده شده ایم تا خداوند را جلال بدهیم از لحظه لحظه زندگی تان استفاده کنید تا وقتی توان دارید موعظه کنید! این توشه ای ست برای زندگی در ابدیت با عیسی مسیح واعظ پل واشر   واعظ پل واشر…

Read More

بازگشت ثانویه مسیح «پاروسیا» – دکتر آر. سی. اسپرول

  کلیسا در همه اعصار، شادمانه چشم به آینده دوخته تا بازگشت موعود مسیح را ببیند. او در نخستین ظهور خود، رهایی ما را تامین کرد، بنابراین ظهور ثانویه او برای کلیسا، امید مبارکِ برقراریِ کامل ملکوت اوست. واژه پاروسیا که (بیست و چهار بار) در عهد جدید برای اشاره به بازگشت مسیح مورد استفاده…

Read More

تنها مسیح – ازمجموعه پنج سولا

تنها مسیح «Solus Christus» نویسنده جوئل بیکه ترجمه در خدمت «چهره به چهره» الهیات اصلاح شده تایید می کند که کتاب مقدس و تعالیم آن در خصوص فیض و ایمان، بر این تاکید می کنند که نجات «سولا کریستوس» است یعنی، «تنها به واسطۀ مسیح است». به بیان دیگر٬ عیسی تنها نجات دهنده است (اعمال…

Read More

تنها کتاب مقدس – از مجموعه یگانه های اصلاحات

نویسنده: پروفسور مایکل کروگر استاد عهد جدید و مسیحیت اولیه و الهیات اصلاح شده از کلیسای مشایخی در امریکا – کارولینای شمالی ما در دنیایی زندگی می کنیم که سرشار از ادعاهایی است که بر سر حقیقت رقابت می کنند. ما هر روزه با اعلاناتی که می گویند چه چیزی حقیقت است و چیز دیگری…

Read More