برگزیدگی خداوند، رازآلود اما امیدبخش

تقدیر الهی خداوند (پیش برگزیدگی) تعلیمی ست رازآلود و در عین حال امیدبخش.
رازآلود از آن جهت که ما نمی دانیم چرا و چگونه و بر اساس کدام معیار خداوند انسانها را از پیش از بنیاد عالم برای خود برگزید و امیدبخش اینکه می دانیم خداوند ما را تا ابدالآباد با خود همراه خواهد داشت!

می خواستم توجه تان را به یک بند از اعتقادنامه وستمینستر جلب کنم:
توسط تقدیر الهی، به منظور آشکار ساختن جلال خدا، بعضی از انسانها و فرشتگان برای
((حیات ابدی)) و بعضی دیگر برای ((هلاکت ابدی)) مقرر شده اند. [تقدیر ازلی خدا بند ۳]

با این حال وقتی در کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه عمیق می شویم می بینیم که این تقدیر ازلی خداوند به طور هوشمندانه و با دقتی مثال زدنی در کار بوده، هست و خواهد بود.

برای شما ۲ آیه می نویسم که شاید به درک این موضوع کمک کنه

(اولی درباب حیات ابدی):
“وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند خوشحال شدند و از کلام خداوند تعریف کردند و آنانی که برای دریافت (حیات جاودانی) معین شده بودند ایمان آوردند‌.” (اعمال رسولان ۴۸:۱۳)

(دومی در باب هلاکت ابدی):
“همهً جهانیان او را پرستش خواهند کرد، یعنی کسانی که قبل از پیدایش عالم نامشان دردفتر حیات که متعلق به برهً مقتول می‌باشد ثبت نشده است‌.” (مکاشفه یوحنا ۸:۱۳)
آیات بسیاری در تایید این اموزه در کلام خداوند موجود هست منجمله:
رومیان ۲۸:۸-۳۰
رومیان ۱۱:۹
افسسیان ۴:۱
مزمور ۴:۱۳۵ / ۳:۵۸
و آیات بسیار دیگر.

در نهایت در بند آخر این فصل می خوانیم:
“تعلیم در مورد تقدیر الهی از اسرار عمیقی است که باید با هشیاری و احتیاط مخصوص درباره آن بحث کرد تا آن که مردم به اراده خدا که در کلامش مکشوف است متوجه شده و مطیع آن گردند و بتوانند به وسیله اطمینان در مورد دعوت ثمربخش خودشان درباره برگزیدگی ابدی خود اطمینان حاصل نمایند. پس از این نظر این تعلیم باعث تمجید، احترام و تکریم خدا شده و در عین حال باعث فروتنی و تلاش و تسلی فراوان همه کسانی خواهد بود که انجیل را صمیمانه اطاعت می نمایند”

با اینکه ما نمی توانیم به تمامی برگزیدگی بلاشرط خداوند را درک کنیم اما دلیل آن را می دانیم: جلال جلال و تنها جلال خداوند!

– مانی محمدی

Categories: ,

Leave a Comment