شرحی مختصر بر زندگی پدران اصلاحاتِ کلیسا «جان کالوین»

 

 

 

جان کالوین یکی از برجسته ترین الهیدانان دوران اصلاحات می باشد که جرقه جنبشی رادر میان کلیساهای اروپا، آمریکا و گوشه و کنار دنیا به وجود آورد که تا به امروز در رشد و بنای بسیاری از ایمانداران تاثیرگذار بوده است.

کالوین در سال ۱۵۰۹ در نویون فرانسه به دنیا آمد. او پسر وکیلی بود که به عنوان منشی کلیسا کاتولیک محلی کار می کرد. پدر کالوین او را تشویق کرد تا کاهن کاتولیک شود. مطالعات او در پاریس هنگامی که وی ۱۴ سال بیشتر نداشت آغاز شد. او از کالج «دمارچ» آغازکرد و بعد به کالج «مونتایگ» آمد. همچنان که او با دوستان مختلفی آشنا شد که به دنبال اصلاحات در کلیسا بودند او ازکاتولیسیسم دور شد. او همچنین شاخه تحصیلی خود را تغییر داد و به جای اینکه به دنبال مطالعات کهانت باشد به حقوق روی آورد. او سپس در شهر اورلیانس فرانسه تحصیلات خود را ادامه داد و در سال ۱۵۳۳ تحصیلات حقوق خود را به پایان برد اما از کاتولیک های پاریس فرار کرد زیرا با دوستان اصلاح طلب رفتار و آمد می کرد. کلیسای کاتولیک در آن زمان به دنبال آن بود که بدعت را در نطفه خفه کند و در سال ۱۵۳۴، ۲۴ نفر از کسانی که تعالیم به اصطلاح جدید آورده بودند را سوزاند.

کالوین۳  سال را صرف موعظه در فرانسه، ایتالیا و سوئیس نمود. در ۱۵۳۶ نسخه اول نوشتار کالوین به عنوان «اصول دین مسیحیت» در (باسل) سوئیس منتشر شد. در این کتاب کالوین به صورت واضح و بی پرده تفکرات و عقاید خود را بیان نمود.

در همان سال در شهر ژنو پروتستانتی با نام «گیل فارل» او را قانع ساخت تا در آنجا بماند و تعلیم دهد. ژنو شهری فرانسوی زبان بود و آماده پذیرش اصلاحات اما دو دسته از افراد دنبال تغییرات بودند:

– آزادی طلبان که به دنبال تغییرات بسیار جزئی بودند و شرکت در کلیسا را امری اجباری نمی دانستند

– و بنیادگرایان مانند کالوین و فارل که اصلاحاتی عمیق و ژرف می طلبیدند.

درآنجا ۳ تغییر فوری صورت پذیرفت:

۱)صومعه کاتولیکان تعطیل شد

۲)تجمع آنها را منحل کرد

۳)اختیارات پاپ از او صلب شدند

آینده کالوین دوباره در سال ۱۵۳۸ مجددا دستخوش تغییرات شد. هنگامی که آزادی طلبان ژنو را تصرف کردند. او و فارل به استرازبورگ فرار کردند. در سال ۱۵۴۰ آزادی طلبان از ژنو خارج شدند و این مصادف شد با بازگشت کالوین و تغییرات و اصلاحات اساسی. او کلیسا را به نمونه کلیسای اولیه (اگلزیا رسولان) تغییر داد – بدون خادمان کاتولیک. همچنین در ژنو قوانین تغییر نمود و گناه، مجازات حکومتی را به دنبال آورد. کسی که از کلیسا اخراج می شد از شهر نیز بیرون انداخته می شد. کفرگویی به مرگ شخص می انجامید. درسال ۱۵۵۳ الهیدان اسپانیایی با نام «مایکل سروتوس» به ژنو آمد و (تثلیث اقدس) رابه زیر سوال برد و رد کرد. او به جرم بدعت محاکمه و سپس سوزانده شد. برای اینکه کالوین بتواند تعالیم خود را گسترش دهد، دانشگاه و مدرسه ای را در این شهر تاسیس نمود. همچنین ژنو مکانی برای اصلاح مندانی شد که ازکشورهای دیگر فرار کرده بودند. در سال ۱۵۵۹ جان کالوین کتاب «اصول دین مسیحیت» را مجددا بازنگری کرد و سپس به چندین زبان مختلف اروپایی ترجمه شد.

در ۱۵۶۴ سلامتی او به تحلیل رفت و در ماه می همان سال فوت نمود و در ژنو به خاک سپرده شد. برای اینکه راه کالوین ادامه یابد مسیونرهای اصلاح طلبی به کشورهای مختلف مانند فرانسه، هلند و آلمان سفر کردند.

جان ناکس (۱۵۱۴-۱۵۷۲) یکی از پیروان او کالوینیسم را به اسکاتلند آورد و کلیسا (پرزبیترینی ) درآنجا ریشه دوانید.

جورج واید فیلد (۱۷۱۴-۱۷۷۰) یکی از رهبران جنبش متودیست پیرو کالوین بود. واید فیلد پیام کالوین را به آمریکا آورد و درفرم دادن عقاید بسیاری تاثیر گذار بود.

 

ویراستار: مانی محمدی

«چهره به چهره»

Leave a Comment