جان مک آرتور – پرستش خداوند و تحریک احساسات

 

آیا پرستش وظیفه دارد احساسات را تحریک کند؟

نقش شناخت خداوند در فعال سازی احساسات چه می باشد؟

کدام یک باید در خدمت دیگری باشد؟

– دکتر جان مک آرتور

Categories:

Leave a Comment